Evidee medische en veterinaire educatie

Advies

Home »  Advies

Voor docenten

Door kennis en kunde op zowel veterinair als onderwijskundig vlak te combineren kan Evidee u adviseren bij het ontwikkelen van onderwijs voor de (para-)veterinaire sector. Denk hierbij aan uiteenlopende onderwijsvormen zoals een eenvoudige presentatie, een volledig workshop of training, maar ook aan e-learning producten of complete blended learning modules.

Voor studenten

Evidee biedt de studenten houvast om overzicht, structuur en samenhang aan te brengen in de veelheid van stof die zij moeten kennen, begrijpen en kunnen toepassen. Het doel is om stof niet alleen te beheersen en te laten beklijven voor de tentamens. De opgebouwde kennis en kunde van de student moet een goede, blijvende basis vormen waarop voortgebouwd kan worden. In opvolgende studiejaren én in de praktijk.

Bijlessen in groepsverband of individueel zijn beide mogelijk.