Evidee medische en veterinaire educatie

Projecten

Home »  Projecten

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten

Onderwijs uitvoering Aeres MBO Barneveld en Clusius college Alkmaar

E-module veterinaire controle Dutch endurance riders

Workshops veterinaire controle KNHS

Accreditatiecommissie CKRD KNMvD

E-learning advies Equiratio

Verschillende e-modules klinische diagnostiek Faculteit Diergeneeskunde

Een voorbeeld van een e-module

De e-module Veterinaire controle Endurance is gemaakt voor de Dutch endurance riders met als doel endurance ruiters te informeren over het beloop van de wedstrijd en de controles die gedurende de wedstrijddag uitgevoerd worden. De gehele module is te bekijken via tabblad E-module endurance, te vinden rechts bovenin dit scherm.

Overige projecten

Fotoshoots Veterinair reddingshonden team, Centaur paardenadvies, Theatergroep Zest

Boekontwikkeling en advies BraBra