“I never teach my pupils. I only attempt to provide the conditions in which they can learn”

Citaat Albert Einstein (1879-1955)

Freelance docent voor (para-)veterinair en groen onderwijs

Heeft u tijdelijk een te kort aan mankracht om het onderwijs uit te voeren? Ziet u geen mogelijkheid om op korte termijn een vacature te vullen? Door praktijk- én onderwijservaring in zowel de veterinaire als in de medische sector kan ik u bijstaan in de uitvoering van het onderwijs. Denk daarbij aan basisvakken zoals anatomie, (patho)fysiologie, embryologie, histologie, pathologie, ziekteleer, klinische en laboratorium diagnostiek en klinisch denken. Ook voor vakken als dierverzorging, voeding en preventie kan ik uw onderwijs verzorgen.

Doceren gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om het leren studeren. Dat is voor mij een belangrijk uitgangspunt voor het begeleiden van iedere lerende en daarom ga ik graag in gesprek over het niveau van de student en de doelen van het betreffende onderwijs.

Naast het uitvoeren van onderwijs kan ik u ook ondersteunen bij het ontwikkelen van digitaal en analoog toetsmateriaal en bij het uitvoeren van assessments.